Nowość Jak wykazać otrzymanie zaliczki lub zapłaty z góry w przypadku korzystania z usług Booking?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wynajmuje pokoje/domki letniskowe – zajmuje się usługami krótkoterminowego zakwaterowania. Dla usprawnienia wynajmów podpisała umowę z booking com, która daje możliwość zabukowania pokoi w 2 wariantach rozliczeniowych : 1) z możliwością rezygnacji – wtedy pobiera opłatę za pokój z karty klienta 14 dni przed planowanym wynajmem (firmie B przekazuje pobrane pieniądze 15-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi wynajmu).

Firma B otrzymuje tylko informację o dokonaniu rezerwacji z możliwością rezygnacji (np. pół roku przed datą rezerwacji), ale już nie otrzymuje tej informacji ponownie w momencie upływu 14 dni przed wykonaniem planowanej usługi.

2) bez możliwości rezygnacji – wtedy pobiera opłatę za pokój z karty klienta od razu (firmie B przekazuje pobrane pieniądze 15-go następnego miesiąca po wykonaniu usługi wynajmu). Firma B otrzymuje tylko informację o dokonaniu rezerwacji (np. pół roku przed datą rezerwacji). Pokoje są wynajmowane dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych oraz firm. Temat do ustalenia to moment powstania przychodu / terminu wystawienia faktury lub zaewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT.

Kiedy w ww. przypadkach wystąpi obowiązek w VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX