Jak wykazać fakturę za usługi elektroniczne świadczone przez podmiot z USA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała fakturę za usługi elektroniczne od firmy ze Stanów Zjednoczonych. Sprzedawca wskazał na fakturze numer EU OSS VAT. Kwota do zapłaty wykazana została w dolarach. VAT wykazany został w stawce 0% z adnotacją "Tax to be paid on reverse charge basis" czyli "Podatek do zapłaty na zasadzie odwrotnego obciążenia".

W jaki sposób spółka powinna ująć przedmiotową fakturę jeśli chodzi o VAT?

Czy w ogóle powinna tu mieć zastosowanie procedura VAT OSS (sprzedaż nastąpiła dla spółki a nie osoby fizycznej)?

Czy spółka powinna odprowadzić VAT należny od takiego zakupu, jeżeli tak to w ramach jakiej procedury?

Jeżeli spóła powinna wykazać VAT należny od takiej faktury to czy w rejestrze VAT powinna wpisać wskazany przez sprzedawcę na fakturze numer EU?

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z takiej faktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX