Jak wygląda proces nakładania grzywny za brak złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Jak wygląda proces nakładania w/w grzywny na właściciela, który mimo wezwania uchyla się od złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX