Jak wygląda krok po kroku procedura wymierzania kary biegnącej w związku z naruszeniem przez zakład dopuszczalnych poziomów... - OpenLEX

Jak wygląda krok po kroku procedura wymierzania kary biegnącej w związku z naruszeniem przez zakład dopuszczalnych poziomów hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2018 r.

PYTANIE

Jak wygląda krok po kroku procedura wymierzania kary biegnącej w związku z naruszeniem przez zakład dopuszczalnych poziomów hałasu (DPH)?

Jakie są główne etapy i jakie przepisy mają tutaj zastosowanie?

Czy kara naliczana jest automatycznie po wykonaniu pomiarów potwierdzających, że na terenach podlegających ochronie akustycznej zostały naruszone DPH, czy też po ich wykonaniu podmiot prowadzący zakład ma czas na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań minimalizujących oddziaływanie akustyczne, a kara wymierzana jest dopiero na podstawie kolejnych pomiarów (weryfikacyjnych) potwierdzających, że naruszanie nadal występuje?

Czy pomiarowy punkt kontrolny lokalizuje się na granicy terenu inwestycyjnego, czy przy elewacji budynków mieszkalnych?

A może ma być zlokalizowany w miejscu, w którym spodziewane jest najwyższe przekroczenie DPH?

Kiedy ustaje obowiązek opłacania kary?

Co o tym decyduje?

Kto może wykonywać pomiary w przedmiotowym zakresie?

Czy musi to być WIOŚ, czy może być np. laboratorium badawcze posiadające odpowiednie kompetencje, zatrudnione przez mieszkańców, narzekających na uciążliwość akustyczną zakładu?

Czy podmiot prowadzący zakład powinien być informowany z wyprzedzeniem o terminie wykonywania pomiarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?