Jak wyeliminować zgłoszenie z obrotu prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2022 r.

PYTANIE

Inwestor Nadleśnictwo wykonało roboty budowlane w oparciu o zgłoszenie "przebudowa drogi leśnej", starosta wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesiona sprzeciwu. Okazało się, że droga leśna nigdy nie była przedmiotem pozwolenia na budowę, zatem przedmiotem zgłoszenia były roboty budowlane polegające na przebudowie obiektu, który nie istniał. Inwestor złożył wniosek do PINB o przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności wykonanych robót ze zgłoszeniem i przepisami.

Jak wyeliminować zgłoszenie z obrotu prawnego?

Czy PINB powinien wszcząć postępowanie w oparciu o art. 48 czy 50-51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.?

O jakie przepisy prowadzić postępowanie administracyjne, które to doprowadziłoby do uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX