Jak wyegzekwować zwrot kwoty zasiłku stałego, pobranego w okresie, w którym świadczeniobiorca pobierał jednocześnie emeryturę? - OpenLEX

Jak wyegzekwować zwrot kwoty zasiłku stałego, pobranego w okresie, w którym świadczeniobiorca pobierał jednocześnie emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient korzystający z zasiłku stałego w pełnej wysokości, tj. 604,00 zł miesięcznie, zgłasza się do OPS w lutym z informacją o nabyciu uprawnień do emerytury w wysokości 493,69 zł miesięcznie z wyrównaniem od listopada 2017 roku.

OPS wydaje decyzję zmieniającą wysokość zasiłku stałego w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem klienta. Następnie OPS na podstawie art. 99 wnioskuje do ZUS o zwrot zasiłku stałego w związku ze zbiegiem świadczeń w okresie od 25.11.2017 r. do 31.01.2018 r.

Odpowiadając ZUS wskazuje, że zajęcie nie może być zrealizowane, gdyż klient pobiera emeryturę w kwocie niższej niż 60% najniższej emerytury i kwota ta jest wolna od egzekucji i potrąceń zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 141 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy).

W związku z powyższym, czy OPS może wyegzekwować zwrot kwoty 807,76 zł w inny sposób?

Czy klient może dobrowolnie wpłacić na rachunek OPS ustaloną kwotę zwrotu zasiłku stałego?

Czy można dokonać potrąceń z wypłacanego zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?