Jak w świetle rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, należy interpretować dłuższy i krótszy bok budynku, dla zabudowy wielorodzinnej na planie litery U?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak w świetle rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. należy interpretować dłuższy i krótszy bok budynku, dla zabudowy wielorodzinnej na planie litery U?

Czy krótszym bokiem budynku będzie szerokość pojedynczego segmentu (ok. 12 m), czy też całego zespołu (w tym przypadku ponad 60 m, a więc w konsekwencjami w postaci dodatkowej drogi pożarowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX