Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Biuletynie Informacji Publicznej istnieje obowiązek umieszczania informacji o tożsamości osoby, która wytworzyła informację i osoby, która odpowiada za treść tej informacji.

Proszę o pomoc w jednoznacznym określeniu, na poniższym przykładzie, kto jest wytwarzającym informację, a kto odpowiada za jej treść: burmistrz Jan Kowalski zlecił przygotowanie treści zarządzenia swojemu pracownikowi Annie Nowak. Anna Nowak, przygotowała treść zarządzenia wg potrzeb wskazanych przez Jana Kowalskiego i przyjmując odpowiednie podstawy prawne. Następnie burmistrz Jan Kowalski zarządzenie podpisał. Dochodzi do publikacji w BIP: osobą, która wytworzyła informację, jest: ....?

Osobą, która odpowiedzialna jest za treść tej informacji, jest: ....?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?