Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy kierownik podmiotu leczniczego wyrazi zgodę na piśmie, osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu leczniczego innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, osobie takiej w dalszym ciągu będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie finansowe?

Na czym przykładowo ma polegać wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem?

Czy taka osoba powinna być nadal objęta ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. poz. 775 ze zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?