Jak w księgach rachunkowych 2010 r. ująć koszty, aby miały związek z dotacją otrzymaną w 2011 r.? - OpenLEX

Jak w księgach rachunkowych 2010 r. ująć koszty, aby miały związek z dotacją otrzymaną w 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie podpisało umowę o udzielenie dotacji celowej w 2010 r. W tym też okresie (2010 r.), Stowarzyszenie poniosło koszty związane z realizacją dotowanego projektu (koszty nie dotyczące zakupu środków trwałych). Dotacja refundująca te koszty wpłynie dopiero w 2011 r., po przedstawieniu jednostce dotującej odpowiedniego sprawozdania.

Jak w księgach rachunkowych 2010 r. ująć te koszty, aby miały związek z dotacją otrzymaną w roku 2011?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?