Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka zmarła w 05.03.2015 r. w Danii, tam też posiadała ostatni adres zamieszkania. Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 rok została odebrana przez podatniczkę 3.02.2015 r. Dwie pierwsze raty podatku za 2015 rok zostały uregulowane. Brak postępowania spadkowego w Polsce. Z informacji posiadanych przez organ podatkowy podatniczka miała męża (obywatela Danii) oraz syna z pierwszego małżeństwa (zmarł w 2014 r. pozostawił żonę i syna). Według informacji uzyskanych od zarządcy budynku, w którym znajduję się nieruchomość lokal pozostaje zamknięty, nie uiszczane są przez nikogo opłaty z tytułu eksploatacji lokalu, nikt nie mieszka i nikt nie jest zameldowany. Na dzień dzisiejszy brak wymiaru za lata 2016-2019. Na karcie kontowej za 2015 r. widnieją zobowiązania po zmarłej.

Co powinien organ zrobić w opisanym przypadku, aby dokonać prawidłowego wymiaru podatku za lata 2016-2019?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację