Jak ustalić wynagrodzenie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, jeśli w umowie nie wyodrębniono kwoty wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy wyliczyć ustawowy wzrost wynagrodzenia pielęgniarce na stanowisku dyrektora SPZOZ w sytuacji, gdy w umowie nie wyodrębniono osobnego wynagrodzenia z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych w wymiarze nie większym niż 25 h/tydzień?

Czy i w jakiej wysokości powinien być wypłacany dodatek do wynagrodzeń, który mają wypłacany inne pielęgniarki, przy założeniu że wypłacane kwoty będą mieściły się w określonym przepisami limicie wynagrodzenia dla dyrektora SP ZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX