Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jest rozwiedziona, ma dziecko, którego ojciec mieszka i prowadzi działalność gospodarczą za granicą (Niemcy). W dniu 28 sierpnia 2013 r. złożyła bezpośrednio w ROPS Katowice wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, który w dniu 29 grudnia 2014 r. został przesłany przez ROPS zgodnie z art. 65 k.p.a. do tutejszego ośrodka, gdyż jak wynika z zawiadomienia o przekazaniu wniosku niemiecka instytucja nie zna miejsca zamieszkania i zatrudnienia ojca dziecka - "brak przesłanek do zastosowania przepisów o koordynacji". Zaznaczam, iż wcześniej w styczniu i marcu 2013 r. ROPS wydał decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (zachodziła koordynacja, adres ojca był znany - podany w aktach sprawy). W dniu 30 grudnia 2014 r. Pani w związku z zawiadomieniem o przekazaniu wniosku dot. świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) złożyła w tutejszym ośrodku oświadczenie, iż ojciec dziecka od 30 lat mieszka w tym samym miejscu i prowadzi tą samą działalność (Pani utrzymuje stały kontakt z ojcem dziecka, posiada aktualną wiedzę na jego temat).

W związku z tym faktem czy sprawy nie powinien rozpatrywać ROPS?

Co należy zrobić w tej sytuacji z przekazanym wnioskiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?