Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czerwcu 2015 r. podatnik (osoba fizyczna) zakupił udział w kamienicy (0,4367 części) za cenę 748.000 zł. Inna osoba kupiła udział 0,0598 za cenę 102.000 zł. Z powyższymi udziałami w budynku związana była współwłasność 7 lokali, które były zasiedlone lokatorami komunalnymi, jeden lokal był pustostanem. W ostatnim czasie dokonano zmian polegających na przesunięciu lokatorów lub pomocy w znalezieniu im innych lokali. Obecnie w jednym lokalu nadal mieszka lokator komunalny, a pozostałe lokale są wynajmowane są na zasadach komercyjnych. Na początku bieżącego roku dokonano także zmian prawnych i z udziału w kamienicy wydzielono 7 odrębnych lokali, które mają obecnie założone księgi wieczyste. Z każdym lokalem związany jest odpowiedni udział w częściach wspólnych budynku. Podatnik stał się właścicielem 6 lokali, a druga osoba jednego lokalu.

Czy w związku z powyższymi zmianami prawnymi, polegającymi na zniesieniu współwłasności i wydzieleniu odrębnych lokali oraz okolicznością, że nabyty wcześniej udział w nieruchomości związany był z zasiedleniem lokali przez lokatorów komunalnych, możliwe jest samodzielne (lub z pomocą biegłego) ustalenie wartości początkowej ww. lokali i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej ich wartości?

Czy ma znaczenie fakt, że przy kalkulacji ceny nabytego wcześniej udziału w nieruchomości przyjęta wartość lokalu z lokatorem była trzykrotnie niższa niż lokalu pustego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?