Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany pracuje w wymiarze 30/30 oraz 5/18 etatu. Po połączeniu jego wymiar wynosi 27 godzin i 8 nadgodzin. Każda nadgodzina jest płacona ze stawki (3317/112) = 29,62 zł. Dodatkowo nauczyciel realizuje godziny w projekcie unijnym w ramach art. 35a ustawy Karta Nauczyciela, w związku z tym jaką stawkę należy przeliczyć godziny projektowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?