Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. funkcjonująca w obrocie, określiła w pierwotnej umowie iż rokiem obrotowym (bilansowym) będzie 12 kolejnych miesięcy rozpoczynających się 1 października i kończących 30 września. Okres obrachunkowy trwa zatem niezmiennie od 1 października do 30 września każdego roku. Do celów CIT nie dokonano żadnych zapisów w umowie spółki w zakresie ustanowienia innego niż kalendarzowy rok podatkowy i nie dokonano zawiadomienia o innym niż kalendarzowy rok podatkowy.

Czy w związku z powyższym oraz zapisem art. 8 ust. 6 CIT spółka powinna składać zeznania CIT-8 za okresy 1 stycznia - 31 grudnia, czy podzielić każdy rok podatkowy na dwie części tj. 1 stycznia - 30 września i 1 października - 31 grudnia i składać zeznania CIT-8 za te okresy osobno?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?