Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza na działalność statutową. Działalność statutowa polega na organizacji nieodpłatnych olimpiad wiedzy dla młodzieży, organizowaniu konkursów w dziedzinie wiedzy naukowo technicznej itp. W działalności statutowej jest zapisane, że stowarzyszenie organizuje szkolenia, kursy itd. W wykonywaniu działalności gospodarczej stowarzyszenie wynajmuje lokale, sporządza ekspertyzy techniczne oraz sprzedaje szkolenia. Cenę za powyższe usługi są kalkulowane tak aby osiągać zysk (przychody są większe niż nakład kosztów na wytworzenie tych usług). Koszty statutowe związane z organizacją olimpiad i konkursów, spotkania rady seniorów nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów, ale ich równowartość jest wykazywana w CIT-0 jako dochód zwolniony z opodatkowania.

Czy stowarzyszenie powinno wykazywać część kosztów administracyjnych oraz część kosztów dotyczących utrzymania nieruchomości jako koszty statutowe i również wykazywać, a następnie wykazywać je jako dochód zwolniony od podatku?

Nie robiliśmy tak do tej pory, ale zastanawiamy się czy nie powinniśmy ustalić proporcji, wg której część kosztów administracyjnych i nieruchomości powinna stanowić również koszty statutowe. Nieruchomość jest własnością stowarzyszenia, w której prowadzi działalność gospodarczą i statutową. Proporcję chcemy ustalić jako udział kosztów statutowych w całości kosztów. Tak obliczonym wskaźnikiem ustalić wyłączyć z kosztów administracyjnych i utrzymania nieruchomości, koszty statutowe a następnie wykazać je jako dochód zwolniony?

Czy takie ustalenie kosztów i dochodów w CIT byłoby słuszne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?