Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy. Jego wynagrodzenie w umowie o pracę zostało określone w stawce godzinowej. Poza tym otrzymuje: premię motywacyjną o charakterze uznaniowym. Zgodnie z regulaminem wynagradzania: "W miesiącu, w którym wystąpiła usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy spowodowana chorobą, koniecznością sprawowania opieki itp. przyczynami, pracownik może otrzymać premię motywacyjną w wysokości średniej premii motywacyjnej jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, za ten miesiąc, pomniejszoną proporcjonalnie o co najmniej 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy. Jeżeli nieobecność w pracy spowodowana chorobą, opieką itp. była w danym miesiącu dłuższa niż 10 dni premia nie przysługuje.". Innymi dodatkami do wynagrodzenia są: dodatki za pracę na drugiej i trzeciej zmianie (dodatek za pracę w nocy), wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

W jaki sposób, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przez kilka dni chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access