Jak ustalić odsetki za zwłokę w przypadku wydania pozytywnej decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji ratalnej w zakresie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalamy wysokość odsetek liczonych do terminu spłaty kolejnej raty czy do dnia wydania decyzji z zaznaczeniem że będą biegły dalej do terminu spłaty każdej kolejnej raty? Jeżeli wyliczamy w decyzji wysokość odsetek do terminu spłaty kolejnych rat, to co gdy stawka odsetek ulegnie zmianie, czy przyjmujemy odsetki wyliczone w decyzji czy wyliczamy je na nowo wg. stawek jakie obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu nienależnie pobranego świadczenia do dnia spłaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access