Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 30 stycznia 2013 r. zmarła podatniczka prowadząca działalność gospodarczą. Prowadziła PKPiR, była zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Działalność miała charakter mieszanym tzn. zarówno opodatkowana (usługi opodatkowane 23%) i zwolniona (najem na cele mieszkaniowe). Żaden ze spadkobierców nie kontynuuje działalności po zmarłej. Wszystkie formalności związane z nabyciem spadku i zamknięciem działalności gospodarczej zostały dopełnione. Obecnie urząd skarbowy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym liniowym oraz w VAT. W VAT za styczeń 2013 r. wychodzi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, już po dokonaniu korekty rocznej podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT (w związku z prowadzeniem sprzedaży zwolnionej). Natomiast w podatku dochodowym wychodzi kwota do zapłaty. Spadkobiercy wystąpili do urzędu z wnioskiem o uwzględnienie wartości dokonanej na podstawie art. 91 korekty podatku naliczonego, który normalnie, gdyby podatniczka prowadziła działalność gospodarczą, byłby kosztem.

Czy postępowanie urzędu jest słuszne, czy spadkobiercy mają jakieś argumenty na obronę swoich racji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?