Jak ustalić odpłatność dla wnuka za pobyt babci w DPS, gdy córka jest za granicą, brak kontaktu i adresu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić odpłatność dla wnuka za pobyt babci w DPS, gdy córka jest za granicą, brak kontaktu i adresu?

Pani przebywa w DPS, córka jest za granicą, brak kontaktu i adresu, z wnukiem ustalono wywiad cz. II, w którym nie wskazał on osób, o których mowa w art. 103 u.p.s. Wnuk przekracza 300% kryterium dochodowego.

Czy mogę ustalić odpłatność wnukowi, jeżeli jest córka?

Jak ustalić mu odpłatność, tylko na wnuka, ustalenie danych wnuka nastąpiło po kilku miesiącach od umieszczenia w DPS babci, odpłatność naliczam od początku pobytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX