Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w maju 2020 r. planuje podpisać umowę z kontrahentem na udostępnienie terenu, tj. za podsiadanie przez kontrahenta instalacji na terenie spółki. Na chwilę obecną umowa nie została jeszcze podpisana. Kontrahent posiada instalację na terenie spółki od marca 2019 r. Od marca do momentu podpisania umowy zostanie wystawiona faktura za udostępnienie terenu.

W związku z powyższym spółka posiada wątpliwości, czy nie powinna ująć przychodu w CIT za 2019 r.?

Zdaniem spółki przychód wystąpi w 2020 r. ponieważ w 2019 r. nie była sporządzona umowa ani nie została wystawiona faktura.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?