Jak ustalić limit kosztów finansowania dłużnego przy ujemnym wskaźniku EBIDTA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak za 2022 r. ustalić limit kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c CIT w sytuacji, gdy kwota wyliczona według wzoru określonego w art. 15c. ust. 1 pkt 2 CIT (czyli tzw. podatkowa EBITDA) przyjmuje wartość ujemną?

Jak w analogicznej sytuacji (ujemna podatkowa EBITDA) powinien być ustalony limit kosztów finansowania dłużnego w 2021 r.?

Czy limitowanie kosztów finansowania dłużnego (zarówno w roku 2021 jak i 2022) odnosi się również do transakcji z jednostkami niepowiązanymi, takich jak: kredyt bankowy, leasing, faktoring (bez regresu, z regresem, odwrócony)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX