Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę wyjaśnić jak należy wypełniać sprawozdanie IWA.

Co należy uwzględniać w sprawozdaniu?

Wypełniając sprawozdanie za 2014 rok kierowałem się instrukcją ZUS pkt, 4 która w klarowny sposób mówi, że należy podawać te stanowiska, na których zostały przekroczone wartości NDS, NDN, MDE. W moim przypadku przy badaniach środowiskowych wynik badania na promieniowanie optyczne wynosi: przy badaniu promieniowania bez osłon wynik w zakresie od 2000 do 3000 MDE. W jakim celu robić badanie bez osłon, skoro te wartości są opisane w literaturze i każdy absolwent szkoły zawodowej wie, że gdy będzie pracował bez osłon to najbliższą noc ma nieprzespaną. Drugi pomiar z zastosowaniem przyłbicy przed miernikiem wyniósł poniżej 1 MDE (wynik od 0,4 do 0,9-krotności). W związku z wynikami nie podałem stanowisk spawacza w sprawozdaniu IWA. Inspektor PIP w czasie kontroli nie zgodził się z zakładem pracy i zakwestionował poprawność złożonego dokumentu. Pomimo uzyskanego stanowiska CIOP, IMP w Łodzi i Sosnowcu oraz IS w Gliwicach inspektor nie chce zmienić swego stanowiska i podtrzymuje, że te stanowiska należy podać w IWA, a tym samym należy podwyższyć składkę wypadkową. ZUS pomimo naszych wyjaśnień nie uznał naszych argumentów i własnej instrukcji i bez naszej zgody dokonał korekty w sprawozdaniu. Proszę o merytoryczną odpowiedź, jak należy dalej postąpić.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację