Jak ustalić jaka wysokość nagrody jubileuszowej będzie przysługiwała pracownikowi niepedagogicznemu, który udokumentował 11-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny szkoły posiadający staż pracy na dzień 31.08.2022 r. - 31 lat, przedłożył dokumenty potwierdzające 11 lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Jaka nagroda jubileuszowa będzie mu przysługiwała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX