Jak ustalić dochód w sprawie dodatku mieszkaniowego z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy, prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 3 ust. 5 - wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Czy dochód ma być pomniejszony: o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX