Jak uregulowane jest udzielanie urlopu nauczycielom pełniącym szczególne funkcje społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wędrychowski Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2008 r.

PYTANIE

Proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania:

1. W jaki sposób należy urlopować nauczyciela:

- radnego gminnego na czas posiedzeń rady gminy lub komisji,

- ławnika na czas udziału w posiedzeniach sądu,

- księdza w okresie spowiedzi adwentowych czy wielkanocnych?

2. Jak naliczać pobory w ww. sytuacjach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access