Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Nie jesteśmy czynnymi płatnikami podatku VAT. Wysyłamy deklarację cząstkową do organu prowadzącego w formie JPK. Miesięczne dochody stanowią:

- wpłaty uczestników za kursy i szkolenia,

- wpłaty dzieci za udział w konkursach (np. matematyczny),

- opłaty za wydanie kart czytelników biblioteki,

- wpłaty kar za nieterminowe zwroty książek do biblioteki,

- wpłaty za wynajmy pomieszczeń, - odsetki bankowe,

- wpłaty za wydanie duplikatów zaświadczeń o ukończeniu kursu. Dochody z tytułu kar i odsetek bankowych nie są ujmowane w deklaracji VAT. Pozostałe dochody są ujmowane.

Jaką datę należy przyjąć do rejestru - wpłaty czy wykonania usługi?

Jeśli usługa jest np. w maju, a wpłata w lutym - jak wystawić fakturę i jak przyjąć do JPK?

Jak postąpić, jeśli jest kilka wpłat na daną usługę (np. kurs kwalifikacyjny trwa od września do czerwca roku następnego?)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?