Nowość Jak ująć w księgach rachunkowych wartość otrzymanej dotacji oraz poszczególne transze odsetek udostępnione na rachunek bieżący spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pilch Hubert
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała decyzję o przyznaniu dopłaty do oprocentowania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na rachunek pomocniczy (dotacyjny) wpłynęła wnioskowana kwota (zadeklarowana wartość łącznych odsetek), jednak tylko część z niej zostanie udostępniona spółce (odsetki faktycznie zapłacone). Pozostała część pozostanie na rachunku pomocniczym, do czasu zakończenia kredytu - wówczas spółka otrzyma kolejną transzę, aby dopłata nie przewyższała całości zapłaconych odsetek.

Jak ująć w księgach rachunkowych wartość otrzymanej dotacji oraz poszczególne transze odsetek udostępnione na rachunek bieżący spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX