Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada inwestycję w nieruchomości (grunty niezabudowane). W bilansie pozycja ta widnieje jako inwestycja długoterminowa - nieruchomości. Grunty te spółka zamierza sprzedać.

Czy w przypadku gdy płatności będą dokonywane w ratach (wystawiane będą faktury zaliczkowe) spółka powinna księgować częściowe płatności na koncie 650 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, natomiast pod datą zrealizowania dostawy i wystawienia faktury końcowej, kwoty zaliczek powinny być wyksięgowane z konta 650 i ujęte na koncie 763 Pozostałe przychody operacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację