Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z umową dzierżawy gruntu?

Jesteśmy sp. z o.o. zajmującą się gospodarką wodno-kanalizacyjną. Umowa dzierżawy została zawarta z osobą fizyczną - właścicielem gruntu, na którym znajduję się przepompownia. Przepompownia jest własnością zakładu. Umowa została zawarta na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Czynsz za wydzierżawioną działkę jest płatny jednorazowo. Stan faktyczny. W momencie budowy przepompowni właścicielem działki była Gmina. Grunt został odzyskany przez prawowitego właściciela z zagranicy. Gmina przekazała aportem przepompownię dla Zakładu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?