Jak ująć w ewidencji księgowej wyodrębniony rachunek bankowy dochodów zleconych? - OpenLEX

Jak ująć w ewidencji księgowej wyodrębniony rachunek bankowy dochodów zleconych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dochodów zleconych. Ewidencja księgowa tych dochodów wygląda następująco:

- przypis należności:

Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki

- wpływ dochodu na rachunek bankowy:

Wn konto 139 Inne rachunki bankowe

Ma konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

- przekazanie dochodu do organu:

Wn konto 240 Pozostałe rozrachunki

Ma konto 139 Inne rachunki bankowe

Czy jest to prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?