Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ująć w bilansie spółki z o.o. na dzień 31 grudnia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które w dniu 2 stycznia następnego roku zostają przekazane aportem do spółki komandytowej, której to spółka z o.o. jest komplementariuszem?

Czy zrobić odpis aktualizujący wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i po Wn zaksięgować na rozliczenia w czasie?

Spółka komandytowa została zarejestrowana we wrześniu, aporty miały być przekazane do końca grudnia. Dokonano tego w styczniu następnego roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?