Jak ująć w bilansie dane z pozycji "Fundusze pomoce" nieuwzględnione we wzorze bilansu na 2011 r.? - OpenLEX

Jak ująć w bilansie dane z pozycji "Fundusze pomoce" nieuwzględnione we wzorze bilansu na 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina miała podpisaną umowę dofinansowania projektu z funduszy UE, która umożliwiała rozliczenie wydatków poniesionych w roku poprzednim. Na koniec roku dokonano następującego księgowania: Wn konto 967/ Ma konto 960 np. 1500 zł.

W bilansie za 2010 r. została wpisana do poz. II.4 Fundusze pomocowe (bez poz. 1.4) kwota -1500. Ponadto w jednostce wystąpił następujący stan: w poz. II.1.2 niedobór budżetu – 1.395.565,11; w poz. II.1.3 niewykonane wydatki -59.093,90; w poz. II.1.4 wynik na funduszach pomocowych -1.490.844,38 ; poz. II.1 Nadwyżka lub niedobór z wykonania budżetu -2 945 503,39; poz. II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu 1.257.853,12; poz. II. 3 rezerwa na niewygasające wydatki 59.093,90.

Salda kont w dniu 31 grudnia 2010 r. miały stan: konto 961 Wn 1 454 659,01; konto 967 Wn 1.492.344,38; konto 960 Ma 1.257.853,12.

W styczniu 2011 r. dokonano przekształcenia bilansu otwarcia. Saldo konta 967 przeniesiono na konto 961. Po przekształceniu BO na 2011 r. ma następujące stany: konto 961 Wn 2.947.003,39; konto 960 Ma 1.257.853,12.

Gdzie należy wykazać pozycje, które były w bilansie – stan na koniec 2010 r. – w nowym bilansie jeśli nie ma już tych pozycji?

Czy dane z poz. II.4 Fundusze pomocowe przenieść do poz. 5 skumulowany wynik budżetu, a dane z poz. II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych do pozycji 1.2 deficyt budżetu?

Jeśli dokona się takiego przeniesienia to stan będzie następujący: poz. 1 Wynik wykonania budżetu – 2.945.503,39; poz. 1.2 Deficyt budżetu -2.886.409,49; poz. 1.3 niewykonane wydatki -59.093,90; poz. 3. Rezerwa na niewygasające wydatki 59.093,90; poz. 5. Skumulowany wynik budżetu 1.256.353,12.

Czy jest to stan prawidłowy, że skumulowany wynik budżetu z bilansu nie jest równy z kontem 960, i wynik wykonania budżetu z bilansu nie jest równy z kontem 961 po przekształceniu? Może inaczej należało zrobić przekształcenie BO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?