Jak stowarzyszenie powinno prawidłowo wpisać do ewidencji niepubliczne liceum ogólnokształcące?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy przekształcenia z dniem 01.09.2019 r. niepublicznego liceum ogólnokształcącego z trzyletniego na czteroletnie. Stowarzyszenie w czerwcu 2018 r. uzyskało od stosownego organu rejestrującego zaświadczenie w którym informuje że dokonano wpisu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego do ewidencji placówek niepublicznych. Od 01.09.2018 r. Ponadto wydano zgodnie z zawartym we wniosku decyzję o nadaniu NLO uprawnień szkoły publicznej. Od 01.09.2018 r. NLO rozpoczęło swoja działalność jako szkoła ponadgimnazjalna. W styczniu 2019 r. organ prowadzący ową szkołę złożył wniosek o zmianę wpisu w ewidencji szkół niepublicznych w raz zawartymi w tym przepisie dokumentami (wykaz nauczycieli,statut itd.). Stowarzyszenie do dnia 10 sierpnia otrzymało stosowne zaświadczenie z organu rejestrującego o zmianie wpisu (powołano się na dzień i numer pierwszego zaświadczenia) że dokonano zmiany w wpisie w zakresie liceum ogólnokształcącego o którym mowa w art. 146 ust. 1 powyższej ustawy. Czy wobec powyższego stowarzyszenie jako organ prowadzący dokonał wszystkich przewidzianych przepisami prawa czynności, w zakresie przekształcenia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z trzyletniego na czteroletnie? Czy organ rejestrujący tak jak miało to miejsce przy wpisie trzyletniego NLO w 2018 r. powinien wydać ponownie decyzję o nadaniu uprawnień NLO tylko z uzasadnieniem w którym przedstawi zmianę wpisu i pojawi się informacja że jest to czteroletnie liceum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX