Jak stosować zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie trzeciego i kolejnego dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uchwałą Rady Gminy postanowiono o zastosowaniu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na trzecie i kolejne dziecko) dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne.

Czy biorąc pod uwagę powyższe, gdy na nieruchomości mieszka rodzina wielodzietna (2+3) rodzice oraz trójka dzieci i ponadto 2 rodziców jednego z małżonków (na jednej nieruchomości, wszyscy na jednej deklaracji), którzy w rzeczywistości także posiadają kartę dużej rodziny, to ulga obejmuje trzecie dziecko + dwoje dziadków (rodzice jednego z małżonków) czy tylko trzecie dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX