Jak stosować limit 15.000 zł do umów na czas nieokreślony? - OpenLEX

Jak stosować limit 15.000 zł do umów na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2011 r. mamy podpisaną umowę na czas nieokreślony o świadczenie usług informatycznych. Świadczeniodawcą jest podatnik VAT czynny, który do celów prowadzonej działalności korzysta ze swojego rachunku osobistego w banku (ze względu na jednoosobową działalność nie był on zobligowany do założenia konta firmowego). Rachunek ten nie figuruje na wykazie MF, tzw. białej liście. Zgodnie z zawartą umową płatności były dokonywane przelewem miesięcznie według stawki od 300 zł plus VAT do 700 zł plus VAT. Płatności były dokonywane na podstawie otrzymywanych od świadczeniodawcy comiesięcznych faktur VAT. Roczna wartość dokonanych przelewów na rzecz tego podatnika nigdy nie osiągnęła 15.000 zł, natomiast na dzień 1.01.2020 r. dotychczasowe wpłaty od początku zawarcia umowy przekroczyły limit 15.000 zł.

Jak w opisanej sytuacji należy określić wartość transakcji i w którym momencie płatności przelewem na rachunek spoza białej listy spowodowały negatywne konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczenia kosztów wynikających z tych płatności do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczenia limitu 15.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX