Jak sprzedaż środka trwałego wpłynie na składkę zdrowotną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca 28.02.2022nr. sprzedał środek trwały za 40 650,41 zł, który został zakupiony 16.07.2018 za 116 485,77zł. Środek trwały był amortyzowany miesięcznie, kwota łącznie zaliczonej w koszty amortyzacji do końca 2021 r. wynosi 79.598,60 zł. W 2022 r. ujęta w kosztach amortyzacja wynosi: w styczniu 2022 r. 1941,43 zł, w lutym 2022 r. 1941,43zł + 33.004,31 zł (niezamortyzowana część ŚT). Dochód przedsiębiorcy w lutym wyniósł 2819,97 zł, a w marcu 3483,95 zł.

Jak powyższa sytuacja wpływa na dochód przedsiębiorcy w deklaracji ZUS za marzec i kwiecień 2022 r.?

Kiedy wchodzą w życie zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z 9 lutego br., które dotyczą dochodu przedsiębiorców ustalanego dla celów składki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX