Jak spółka powinna zaksięgować zamówione w grudniu roku ubiegłego towary, na które dostała fakturę zaliczkową na 100% wartości i które dotarły do spółki na magazyn w styczniu roku bieżącego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zamówiła w grudniu towary, na które otrzymała fakturę zaliczkową na 100% wartości. Towary pojawią się na magazynie w styczniu. Na towary miała kupca już w grudniu i w grudniu wystawiła fakturę sprzedażową dla nabywcy z datą dostawy styczniową. Spółka rozpoznała przychód podatkowy w grudniu i koszt podatkowy bezpośrednio związany z osiągniętym przychodem - wartość sprzedanych towarów również w grudniu. Spółka zgodnie z polityką rachunkowości przychody i koszty z powyższej transakcji rozpoznaje na cele bilansowe tak samo jak na cele podatkowe a więc w grudniu. Zaksięgowała w grudniu przychód ze sprzedaży, koszt sprzedanych towarów oraz wykazała saldo Ma rozliczenia zakupu towarów, które wyksięguje w styczniu w momencie otrzymania towarów i faktury końcowej.

Czy przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX