Jak spółka powinna zaksięgować otrzymaną fakturę za opracowanie podziału zadania na etapy w ramach inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje dużą inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków. Zleciła opracowanie projektu, który został już opracowany i zafakturowany. Spółka zaksięgowała koszty opracowanego projektu na konto "Środków trwałych w budowie". Z uwagi, iż spółka planuje złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na realizację zadania, postanowiono z uwagi na duży zakres inwestycji zlecić podział projektu na 5 poszczególnych zadań.

Czy otrzymaną fakturę za opracowanie podziału zadania na etapy w ramach inwestycji spółka może zaksięgować na konto "środków trwałych w budowie" i czy koszty te mogą zwiększać wartość środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX