Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała od kontrahenta korektę faktury kosztowej wystawioną po dniu bilansowym. Kwota korekty jest istotna. Pierwotna faktura została ujęta w kosztach 2019 r.

Jak spółka powinna ująć w księgach 2019 r. korektę faktury kosztowej wystawionej w 2020 r.?

Sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać rozrachunek z dostawcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?