Jak spółka, która wynajmuje mieszkania w celu udostępnienia ich swoim zleceniobiorcom, powinna postępować w przypadku rozliczeń za zniszczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X wynajmuje mieszkania w celu udostępnienia ich swoim zleceniobiorcom. W przypadku, gdy zleceniobiorcy dokonają zniszczeń w tych lokalach: a) jeżeli spółka X dokona naprawy lub odkupi zniszczone przedmioty, to wydatki te poniesione przez spółkę X nie są ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, tylko całość wydatków rozliczana jest z potrąceniami. Spółka nie odlicza VAT, ani też nie nalicza VAT przy dokonywaniu potrąceń; b) jeżeli szkoda nie jest naprawiana od razu przez spółkę X i tak spółka X dokonuje potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorców za zniszczenia. Następnie, najczęściej na podstawie noty otrzymywanej od wynajmującego spółce X mieszkanie, spółka X obciążana jest kosztami zniszczeń lub właściciel przy zakończeniu najmu dokonuje potrącenia z wpłaconej przez spółkę X kaucji. Nota/brak zwrotu kaucji nie jest zaliczana do kosztów spółki X, a bezpośrednio rozliczana z potrąceniami. Wydatki te nie są także ujmowane do VAT.

Czy spółka X postępuje prawidłowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX