Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak skorygować błędne dekrety księgowe?

Zakupiona usługa w wysokości 100.000 zł zaksięgowana była na koncie 403 - usługi obce i koncie 201 / rozrachunki/. W/w kwota automatycznie rozksięgowana została na 20 ośrodków kosztów. / konta zespołu 5). Jedna pozycja ośrodków kosztów została błędnie zaksięgowana.

Jak skorygować dokument księgowy?

W systemie Fk mam wprowadzoną blokadę kosztową do księgowań kosztów wyłącznie po stronie WN.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?