Jak samorządowa instytucja kultury powinna podejść do zapłaty składek społecznych jeżeli chce skorzystać ze zwolnienia wynikającego z tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r.

PYTANIE

Jesteśmy samorządową instytucją kultury złożyliśmy wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec - maj 2020 r. (zatrudniamy 20 osób na etat). Za marzec opłaciliśmy składki w pełnej wysokości, zgodnie z wyjaśnieniami powinniśmy zawnioskować o zwrot środków, aby nie zostały one rozliczone na składki za kwiecień. Pytanie w jakiej formie zawnioskować o zwrot tych środków i w jakim terminie - do wniosku złożonego do ZUS przez Pue nie podłączyliśmy żadnych załączników. Następnie za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i zgodnie z przepisami nie możemy mieć zaległości podatkowych. Tym samym składki ZUS płacimy w ostatnim dniu miesiąca, nawet przed 15. dniem następnego miesiąca.

Czy możemy zapłacić 50 % składek ZUS za kwieceń do 15 maja 2020 r. od zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego i 100% od zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (umowa zlecenie), aby skorzystać z 50% zwolnienia z ZUS? Czy też nie powinniśmy płacić w ogóle żadnej kwoty za kwiecień i odpowiednio za maj br. aby dostać zwolnienie 50% od nieopłaconych składek ZUS?

Zapłata 50% składek ma znaczenie przy wysokości zwolnienia (umorzenia) za kwiecień i maj przy udzieleniu zwolnienia przez ZUS, który ma czas na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Jeśli deklarację za maj złożymy do ZUS 30 maja to ZUS ma termin do 30 czerwca na decyzję? Jeśli zapłacimy 50% składek ZUS za kwiecień i 50% składek ZUS za maj w terminie to czy pozostała kwota ma znaczenie na dzień udzielania zwolnienia przez ZUS jako składki niezapłacone pozostanie tylko kwota 50% i ona będzie umarzana w całości czy też jako niezapłacone będzie traktowana połowa należności i z niej ZUS umorzy 50% czyli 25% wysokości niezapłaconych składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX