Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz kontrahent zlikwidował działalność gospodarczą (osoba fizyczna) z końcem 2013 r. Zgodnie z zawartą z nami umową dealerską należna mu za dany miesiąc prowizja może ulec rekalkulacji w terminie 12 miesięcy. W związku z czym będzie on zobowiązany do wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury na prowizję. Taka jest specyfika branży (telekomunikacja, zawieranie umów na usługi telekomunikacyjne). Za każdą zawartą z klientem umowę na usługi dealer otrzymuje prowizję, która może być w terminie do 12 miesięcy skorygowana np. z powodu zerwania umowy. Kontrahent twierdzi, że nie może nam wystawić faktury z bieżącą datą bo już nie prowadzi działalności.

Jak rozwiązać problem braku faktury korygującej?

Korekta zmniejszyła by nam koszty i stała się podstawą do żądania zwrotu pieniędzy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?