Jak rozumieć zdanie "...budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej...." zawarte w definicji zwartej zabudowy z art. 4 pkt 29 u.o.g.r.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Jak rozumieć zdanie "...budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej...." zawarte w definicji zwartej zabudowy z art. 4 pkt 29 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l.?

Czy budynki o funkcji wyłącznie gospodarczej oznaczone są na mapach ewidencyjnych wyłącznie jako 'g', czy należy brać pod uwagę również budynki oznaczone jako 't' - budynki transportu i łączności oraz 'i' - pozostałe budynki niemieszkalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX