Jak rozumieć § 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozumieć § 5 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - dalej r.u.s.o.d.a.?

W ust. 1 jest zapis, który mówi, iż należy posiadać "co najmniej zbiór udokumentowanych procedur ...", natomiast w ust. 3 jest zapis, że "wymagania określone w ustępie 1 uważa się za spełnione jeżeli posiadacz destruktu jest zarejestrowany w EMAS oraz posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego spełniający co najmniej wymagania normy ISO 14... i obejmujący wymagania wskazane w ustępie 1". Z jednej strony należy posiadać co najmniej (z zaznaczeniem co najmniej) zbiór udokumentowanych procedur, a z drugiej strony, aby spełnić te wymogi przedsiębiorca musi być zarejestrowany w EMAS oraz posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Czy należy spełnić wymogi tych dwóch ustępów, czy będzie wystarczające posiadanie zbioru procedur określonych w ust. 1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX