Jak rozliczyć zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Z urzędem miasta została z tego tytułu podpisana umowa. Spółka wystawia na urząd miasta fakturę VAT ze stawką 0%. Na tej podstawie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów - załóżmy 1000 zł Zgodnie z przepisami specustawy i CIT zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na tej podstawie spółka rozpoznaje przychód zwolniony z podatku. Od 1 marca, zgodnie z uchwaloną 13.01.2023 r. nowelą ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy - uchodźcy wojenni mają partycypować w kosztach wyżywienia i zakwaterowania. Ustawa uzależnia możliwość korzystania ze zbiorowego zakwaterowania, w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP, od posiadania numeru PESEL. Co oznacza to dla spółki: spółka jest zobowiązana do przyjęcia środków pieniężnych od obywateli Ukrainy i ich przekazania do urzędu miasta - załóżmy 400 zł.

Jak prawidłowo należy rozliczyć podatkowo transakcję przyjęcia i przekazania środków pieniężnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX