Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski podatnik "A" VAT UE zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi transportu drogowego. Aktualnie nie posiada własnych środków transportu, będzie korzystał w usług innych przewoźników. Usługi będą świadczone na zlecenie kontrahentów unijnych, podatników VAT UE. Polski podatnik na zlecenie podatnika "B" VAT UE wykona usługę transportu towarów z Polski do kraju UE, przy czym usługa transportu zostanie wykonana przez zleceniobiorcę "C" - polskiego przewoźnika. Przewóz ładunków dotyczyć będzie samochodami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony.

Czy w tej sytuacji polski podatnik "A" będzie miał prawo do wystawienia faktury dla "B" ze stawką NP - nie podlega (miejsce załadunku towarów Polska; rozładunek Belgia) na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Czy w tej sytuacji dowodem potwierdzającym do zastosowania stawki NP będzie CMR przewoźnika?

Czy ww. usługę należy potraktować jako usługę transportu towarów czy usługę spedycji?

Podstawa zastosowania stawki "NP" i tak nie ulegnie zmianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?