Jak rozliczyć w ujęciu księgowym otrzymaną pomoc de minimis w spłacie zobowiązania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała w lutym 2021 zaświadczenie o pomocy de minimis w sprawie przekształcenia w prawo własności gruntu na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jak rozliczyć w ujęciu księgowym otrzymaną pomoc de minimis w spłacie zobowiązania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX